Privacyverklaring

Privacyverklaring

 

Visser Keukens en Zo verzamelt diverse (persoons)gegevens bij de dienstverlening. Visser Keukens en Zo verwerkt de persoonsgegevens in lijn met de Algemene Verordening  Gegevensbescherming. Voorop staat dat Visser Keukens en Zo behoorlijk en zorgvuldig omgaat met de privacy van bezoekers van de website en bij haar dienstverlening.

 

Dienstverlening

 

Om onze dienstverlening te kunnen uitoefenen hebben wij onder meer uw voornaam, achternaam, adres/postcode, woonplaats, telefoonnummer, en soms e-mailadres.

 

Wat zijn persoonsgegevens?

 

Persoonsgegevens zijn gegevens die een natuurlijk persoon kunnen identificeren. Een persoon is identificeerbaar indien direct of indirect de identiteit van de persoon redelijkerwijs, zonder onevenredige inspanning vastgesteld kan worden. Direct identificerende gegevens zijn bijvoorbeeld naam, adres en geboortedatum.

 

Welke persoonsgegevens worden er verwerkt en met welk doel?

 

Visser Keukens en Zo verwerkt verschillende soorten persoonsgegevens. Indien u bij ons een dienst afneemt invult, verwerken wij uw persoonsgegevens voor de uitvoering van een overeenkomst via een offerte. Visser Keukens en Zo verkrijgt uw persoonsgegevens omdat u deze zelf aan ons bekend heeft gemaakt.

 

Doel verwerken persoonsgegevens

 

Uw persoonsgegevens kunnen verwerkt worden voor de volgende doeleinden:

 

om met u overeenkomsten te kunnen sluiten en deze uit te kunnen voeren en na te kunnen komen;

om opdrachten overeen te komen en/of uit te kunnen (laten) voeren;

om u te informeren over onze dienstverlening en overige activiteiten (bijvoorbeeld via e-mail) en om u aanbiedingen te kunnen doen; om geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen, en; om een financiële administratie te voeren.